Atrium

Warunki pobytu

AKTUALNE WARUNKI POBYTU

Szanowni Goście,

Niestety obowiązujące przepisy zmuszają nas do naruszenia Państwa prywatności, która zawsze była dla nas priorytetem. Koniecznością jest weryfikacja celu wizyty oraz dokumentacji potwierdzającej. Mimo iż, jest to spowodowane czynnikami od nas niezależnymi czujemy się z tym bardzo źle, dlatego serdecznie Was z tego powodu przepraszamy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca, (Dz.U. 2021 poz.512) od 20 marca 2021 r. pobyt w hotelu możliwy jest tylko dla osób, które spełniają łącznie obydwa warunki:

1. Znajdują się na liście wyjątków zawartej w poniższym oświadczeniu (uwaga! Nie chodzi o potoczne pojęcie zawodu a jego rozumienie zgodnie z cytowaną ustawą).

2. Posiadają odpowiedni dokument, który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnie z treścią rozporządzenia.

Oświadczenie Gościa obowiązujące od 20 marca 2021 r. – PLIK PDF

Mamy nadzieję, że obecne restrykcje nie zostaną z nami na długo i już niebawem będziemy mogli witać Państwa w naszym Hotelu tylko z uśmiechem, jak to było dotychczas! 🙂

Facebook Hotel Atrium